14 MƏRTƏBƏLİ YAŞAYIŞ BİNASI (BAKI ŞƏH.MİRZƏAĞA ƏLİYEV KÜÇ.)

14 MƏRTƏBƏLİ YAŞAYIŞ BİNASI (BAKI ŞƏH.MİRZƏAĞA ƏLİYEV KÜÇ.)

Project Description