LAHYİHƏLƏR

Əlaqə

Memarlıq eskiz layihələrin hazırlanması zamanı gələcək tikilinin yeri tədqiq olunur, memarlıq layihəsi hazırlanır, bütün lazımlı sənədləşmə və obyektin kompüter modeli işlənir və albom halında sifarişçiyə tədqim edilir.

Memarlıq eskiz layihəyə daxildir:

Otaqların eksplikasiyası ilə planlar, fasadlar, kəsiklər, baş plan, vəziyyət planı, obyekt haqqında qısa məlumat və ümumi texniki-iqtisadi göstəricilərin hazırlanması.

az