LAHYİHƏLƏR

Əlaqə

Müəllif nəzarətinin aparılması layihə müəlliflərinin iş prosesinin layihəyə uyğun aparılmasını nəzarətdə saxlamağı üçün tikinti sahəsinə gəlməsi, o cümlədən fasad və dizayn işləri ilə bağlı material çeşidlərinin seçilməsində yaxından yardım göstərməsi kimi funksiyaları özündə cəmləşdirir.

Müəllif nəzarətinin aparılması son nəticənin sizin gözləntilərinizə uyğun alınması üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.

az